Privacy beleid

De website “ daffiebeproud .com” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter
beschikking gesteld door Daffie Be Proud , statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 67584926 . Met
betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Daffie Be Proud garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers
van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen
verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen,
binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Daffie Be Proud gegevens vast (naam, woonplaats en
adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Daffie Be Proud gebruikt deze gegevens voor
de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten
van (nieuwe) producten en diensten van Daffie Be Proud van de met haar in groepsverband
samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.
Hierbij tracht Daffie Be proud rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op
informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Daffie Be Proud
t.a.v. Adresregistratie, aan daffiebeproud@outlook.com met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij
laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons
bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar daffiebeproud@outlook.com sturen.
Daffiebeproud voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.